Här kan ni läsa resultatet på Ebbas MH-beskrivning som vi utförde 13 maj 2008.
Vid utförandet var Ebba ca 1 år och 4 månader.
De gråa fälten är Ebbas resultat.

1a    Kontakt Hälsning

1.
Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök.
2.
Undviker kontakt genom att dra sig undan.
3.
Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig undan.
4.
Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök.
5.
Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1b    Kontakt Samarbete

1.
Följer inte med trots flera försök att locka.

Alt. provas inte i detta moment
2.
Följer med motvilligt.
3.
Följer med, men inte engagerad i testledaren.
4.
Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren.
5.
Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar,......

1c    Kontakt Hantering

1.
Avvisar med morrning och/eller bitförsök.
2.
Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.
3.
Accepterar hantering
4.
Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.
5.
Accepterar. svarar med överdrivet kontaktbeteende.

2a    Lek 1 Leklust

1.
Leker inte.
2.
Leker inte, men visar intresse.
3.
Startar långsamt, blir aktiv, leker
4.
Startar snabbt, leker aktivt.
5.
Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

2b    Lek 1 Gripande

1.
Griper inte.
2.
Griper inte, nosar bara på föremålet.
3.
Griper tveksamt eller med framtänderna.
4.
Griper direkt med hela munnen.
5.
Griper direkt, hugger föremålet i farten.

2c    Lek 1 Gripande och dragkamp

1.
Griper inte.
2.
Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.
3.
Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar.
4.
Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.
5.
Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar-även under den passiva delen-tills testledaren släpper.

3a    Förföljande

1.
Startar inte.
2.
Startar, men avbryter.
3.
Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer
4.
Startar med hög fart, målinriktad -bromsar in vid bytet.
5.
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b    Gripande

1.
Nonchalerar föremålet.
Alt. springer inte fram.
2.
Griper inte, nosar på föremålet.
3.
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.
4.
Griper direkt, släpper.
5.
Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.

4        Aktivitet

1.
Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.
2.
Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.
3.
Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.
4.
Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand.
5.
Växlar snabbt aktiviteter under momentet.
Alt. oro under hela momentet.

5a        Avst.lek Intresse

1.
Engageras inte av figuranten.
2.
Kontroll, avbrott förekommer.
3.
Intresserad, följer figuranten utan avbrott.
4.
Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök.
5.
Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök.

5b        Avst.lek Hot/agg.

1.
Visar inga hotbeteenden.
2.
Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del.
3.
Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del.
4.
Visar flera hotbeteenden under momentets första del.
5.
Visar flera hotbeteenden, under momentets första och andra del.

5c        Avst.lek Nyfikenhet

1.
Går ej fram till figuranten.
2.
Går fram när figuranten är aktiv på linjen.
3.
Går fram till den dolda men talande figuranten.
4.
Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning.
5.
Går fram direkt till fig. utan hjälp.

5d        Avst.lek Leklust

1.
Visar inget intresse.
2.
Leker inte, men visar intresse.
3.
Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.
4.
Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om.
5.
Griper direkt. Drar emot, släpper inte.

5e        Avst.lek Samarbete

1.
Visar inget intresse.
2.
Blir aktiv men avbryter.
3.
Är aktiv med fig. när denne är aktiv.
4.
Är aktiv med fig.. Visar även intresse mot passiv fig.
5.
Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek.

6a        Överraskning Rädsla

1.
Stannar inte eller kort stopp.
2.
Hukar sig och stannar.
3.
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
4.
Flyr högst 5 meter.
5.
Flyr mer än 5 meter.

6b        Överraskning Hot/agg

1.
Visar inga hotbeteenden.
2.
Visar enstaka hotbeteenden.
3.
Visar flera hotbeteenden under längre tid.
4.
Visar flera hotbeteenden och någon attack.
5.
Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c        Överraskning Nyfikenhet

1.
Går fram efter det att overallen lagts ner. Alt. går inte fram.
2.
Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden.
3.
Går fram till overallen när föraren står bredvid.
4.
Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.
5.
Går fram till overallen utan hjälp.

6d        Överraskning Kvarstående rädsla

1.
Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
2.
Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.
3.
Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.
4.
Båge el. tempoväxl. vid minst 2 passager utan minskad intensitet.
5.
Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6e        Överraskning Kvarstående intresse

1.
Visar inget intresse
2.
Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle.
3.
Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen.
4.
Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efterhand.
5.
Biter i eller leker med overallen vid 2 eller fler passager.

7a        Ljudkänslighet Rädsla

1.
Stannar inte eller kort stopp.
2.
Hukar sig och stannar.
3.
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
4.
Flyr högst 5 meter.
5.
Flyr mer än 5 meter.

7b        Ljudkänslighet Nyfikenhet

1.
Går inte fram.
2.
Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden.
3.
Går fram till skramlet när föraren står bredvid.
4.
Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.
5.
Går fram till skramlet utan hjälp.

7c        Ljudkänslighet Kvarstående rädsla

1.
Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
2.
Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.
3.
Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a pasagen.
4.
Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.
5.
Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samliga passager.

7d        Ljudkänslighet Kvarstående intresse

1.
Visar inget intresse.
2.
Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet.
3.
Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfällen.
4.
Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efterhand.
5.
Biter eller leker med skramlet vid 2 eller flera passager.

8a        Spöken Hot/agg

1.
Visar inga hotbeteenden.
2.
Visar enstaka hotbeteenden
3.
Visar flera hotbeteenden under längre tid.
4.
Visar flera hotbeteenden och någon attack.
5.
Visar hotbeteenden och flera attacker.

8b        Spöken Kontrollen

1.
Enstaka kontroll, därefter intet intresse. Alt. engagerar sig inte.
2.
Tittar mot spökena då och då.
3.
Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott.
4.
Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.
5.
Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet.

8c        Spöken Rädsla

1.
Uppehåller sig framför eller bredvid föraren.
2.
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.
3.
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.
4.
Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.
5.
Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.

8d        Spöken Nyfikenhet

1.
Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Alt. går inte fram i tid.
2.
Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden.
3.
Går fram till fig. när föraren står bredvid.
4.
Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet.
5.
Går fram till fig. utan hjälp.

8e        Spöken Kontakttagande med fig. i spökdräkt

1.
Avvisar eller undviker kontaktförsök Alt. går inte fram i tid.
2.
Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den.
3.
Besvarar kontakten från fig.
4.
Tar själv kontakt med fig.
5.
Intensivt kontaktbeteende mot fig. Kan ex. hoppa och gnälla.

9a        Lek 2 Leklust

1.
Leker inte.
2.
Leker inte, men visar intresse.
3.
Startar långsamt, blir aktiv, leker.
4.
Startar snabbt, leker aktivt.
5.
Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

9b        Lek 2 Gripande

1.
Griper inte.
2.
Griper inte, nosar bara på föremålet.
3.
Griper tveksamt eller med framtänderna.
4.
Griper direkt med hela munnen.
5.
Griper direkt, hugger föremålet i farten.

10        Skott

1.
Visar ingen berördhet. snabb kontroll och sedan helt oberörd.
2.
Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd.
3.
Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet.
4.
Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte.
5.
Berörd, rädd.

Tillbaka