FB-R
(
Funktionsbeskrivning Retriever)

Funktionsbeskrivning Retriever (FB-R) är sedan 2014 en stambokförd verksamhet inom SSRK där resultatet redovisas i SKK Hunddata/Avelsdata.
Retrieverraserna tillhör de mest populära  i vårt land, mycket beroende på deras ursprungliga jakt/arbetsegenskaper som gör att de med glädje ställer upp på de flesta aktiviteter.
Dessa ursprungliga egenskaper är viktiga att bevara för framtiden.

Du kan som retrieverägare få en beskrivning av dessa specifika egenskaper utan att din hund behöver vara tränad.
Egenskaperna belyses i elva olika moment såsom apporteringslust, uthållighet, problemlösning, vilthantering m.fl.
Du som ägare eller förare ska vara medlem i SSRK eller i en SSRK-ansluten rasklubb.
Det fordras inga förberedelser och det finns inga större krav på att din hund ska vara lydig.
Du som hundägare behöver inte ha några förkunskaper och du får hjälp och instruktioner av en testledare om hur du ska gå till väga vid varje moment.
Om du som uppfödare och/eller hanhundsägare vill samla valpar ur en eller flera kullar för en träff är det ett ypperligt tillfälle att samtidigt anordna en beskrivning.
Mer och utförlig information, jämte reportage, finns att läsa på SSRK:s webbsida, www.ssrk.se.Nu har jag fått diplomet för senast beskrivna kull. Tack alla som medverkade