FB-R Olle 20180802

Av de tre vuxna golden jag har hemma som har utfört FB-R så är Olle den enda av dom som har tagit fågeln under beskrivningen!

De säger mycket om mitt valp av hanvalp och han är helt gudomlig i sitt sätt som jag bara älskar.
Han var så lugn och stabil och bara nyfiken och iakttagande när vi innan FB-R:en sitter utanför Birsta City för att vänta på Sandra som var inne och shoppade, jag avgudar min pojke.

Han utför beskrivningen ungefär som jag trodde att han skulle, men, jag trodde nog han skulle ha lite mer gas, alltså högre tempo och vara lite mer intensiv på dummyn i lådan.

Erfarenheten säger mig att det är en fördel om hunden är äldre än 1 år och 2 månader.....för ju mer än 1 år ju mer mogen blir dom ju. Lilly var nästan två år och man såg precis hur hon var som hund och fortfarande är. Allis var drygt 1 och hennes FB-R resultat speglar inte hur Allis är som hund. Olle tycker jag också stämmer riktigt bra.

Tyvärr så började det störtregna under sista momenten på hunden före oss så Sandra hoppade över att gå med och ta kort ifall det skulle fortsätta att regna och det skulle inte ha varit så bra för kameran.

Helblöt är jag och Olle på väg på vår FB-R....visst är han SÖÖT...
Trollskt och fint blev det efter regnet

 

DUMMY 1

1

2

3

4

5

1a1
Intresse utlägg
Ointresserad, vänder sig bort Intresserad, följer med något avbrott Intresserad, följer utan avbrott Intresserad, vill iväg Upphetsad, kan gnälla, pipa eller skälla
1a2
Vägen ut
Startar ej Startar men avbryter Startar tveksamt i skritt eller trav, kan öka farten, fullföljer Startar med hög fart, målinriktad, fullföljer. Arbetar huvudsakligen i galopp. Startar med hög fart, springer förbi, saknar målinriktning
1a3
Gripande
Griper ej nonchalerar apporten Griper ej, nosar på apporten eller griper med tidsfördröjning Griper försiktigt eller nyper i apporten Griper direkt med hela munnen Griper direkt, hugger apporten
1a4
Grepp
Griper ej Löst grepp, kan tappa apporten Mjukt orörligt grepp Oroligt grepp Hårt grepp, kan skada apporten
1a5
Bärande mot föraren
Bär ej Bär men ej mot föraren Bär inledningsvis mot föraren Bär mot föraren mer än halva sträckan Bär mot föraren genom hela momentet
1a6
Vägen in
Avviker/återvänder ej Vänder upp mot föraren men kommer inte ända fram Återvänder tidsfördröjning Återvänder målinriktat i lågt tempo Återvänder målinriktat i högt tempo (galopp)
           

DUMMY 2

1

2

3

4

5

1a1
Intresse utlägg
Ointresserad, vänder sig bort Intresserad, följer med något avbrott Intresserad, följer utan avbrott Intresserad, vill iväg Upphetsad, kan gnälla, pipa eller skälla
1a2
Vägen ut
Startar ej Startar men avbryter Startar tveksamt i skritt eller trav, kan öka farten, fullföljer Startar med hög fart, målinriktad, fullföljer. Arbetar huvudsakligen i galopp. Startar med hög fart, springer förbi, saknar målinriktning
1a3
Gripande
Griper ej nonchalerar apporten Griper ej, nosar på apporten eller griper med tidsfördröjning Griper försiktigt eller nyper i apporten Griper direkt med hela munnen Griper direkt, hugger apporten
1a4
Grepp
Griper ej Löst grepp, kan tappa apporten Mjukt orörligt grepp Oroligt grepp Hårt grepp, kan skada apporten
1a5
Bärande mot föraren
Bär ej Bär men ej mot föraren Bär inledningsvis mot föraren Bär mot föraren mer än halva sträckan Bär mot föraren genom hela momentet
1a6
Vägen in
Avviker/återvänder ej Vänder upp mot föraren men kommer inte ända fram Återvänder tidsfördröjning Återvänder målinriktat i lågt tempo Återvänder målinriktat i högt tempo (galopp)
           

Stort föremål

1

2

3

4

5

2a
Gripande/förarstöd
Griper ej Griper efter upprepad förarpåverkan Griper efter någon förarpåverkan Griper med tidsfördröjning Griper direkt
2b
Gripande/omtag
Griper ej Griper utan omtag Enstaka omtag Tar omtag flera gånger Tar omtag, påbörjar ej bärande
2c
Grepp
Griper ej/bär ej Löst grepp, tappar apporten vid upprepade tillfällen Löst grepp, tappar apporten vid enstaka tillfälle Fast grepp Oroligt grepp
2d
Vägen in
Bär ej tillbaka Bär tillbaka en del av sträckan Bär tillbaka med stor förarpåverkan Bär tillbaka med någon förarpåverkan Bär tillbaka utan förarpåverkan
2e
Lek med föremålet
Griper ej/bär ej Griper/bär utan att ruska Ruskar, leker, bryter själv. Ruskar, leker,, bryter efter förarpåverkan Ruskar, leker, bryter ej trots förarpåverkan.
           

Långt föremål

1

2

3

4

5

3a
Gripande/förarstöd
Griper ej Griper efter upprepad förarpåverkan Griper efter någon förarpåverkan Griper med tidsfördröjning Griper direkt
3b
Gripande/omtag
Griper ej Griper utan omtag Enstaka omtag Tar omtag flera gånger Tar omtag, påbörjar ej bärande
3c
Grepp
Griper ej/bär ej Löst grepp, tappar apporten vid upprepade tillfällen Löst grepp, tappar apporten vid enstaka tillfälle Fast grepp Oroligt grepp
3d
Vägen in
Bär ej tillbaka Bär tillbaka en del av sträckan Bär tillbaka med stor förarpåverkan Bär tillbaka med någon förarpåverkan Bär tillbaka utan förarpåverkan
3e
Lek med föremål
Griper ej/bär ej Griper/bär utan att ruska Ruskar, leker, bryter själv. Ruskar, leker, bryter efter förarpåverkan. Ruskar, leker, bryter ej trots förarpåverkan.
           

Passivitet

1

2

3

4

5

4a
Aktivitet
Står, sitter eller ligger. Iakttar omgivningen Enstaka korta aktivitetshöjningar Är aktiv. Aktivitet avtar efter hand. Är aktiv. Aktivitet ökar efter hand Hög aktivitet hela tiden
4b
Ljud
Tyst Enstaka gnäll/pip Upprepade gnäll/pip Enstaka skall/skrik Upprepade skall/skrik
           

Rörligt föremål

1

2

3

4

5

5a
Förföljande
Startar ej eller avbryter förföljandet, visar inget intresse Avbryter förföljandet. Intresset för föremålet kvarstår. Kräver förarstöd för att slutföra Bromsar upp/stannat till innan föremålet. Kan smyga eller ringa in föremålet. Springer direkt fram till föremålet utan avbrott. Temposänkning kan förekomma Ökar farten in mot föremålet
5b
Nyfikenhet
Går inte fram till föremålet trots förarhjälp Går fram med förarhjälp Går fram efter mer än 5 sek Går fram inom 5 sek Går direkt fram
5c
Gripande/förarstöd
Griper ej Griper efter upprepad förarpåverkan Griper efter någon förarpåverkan Griper med tidsfördröjning Griper direkt
5d
Lek med föremålet
Griper ej/bär ej Griper/bär utan att ruska Ruskar, leker, slutar själv Ruskar, leker, slutar efter förarpåverkan Ruskar, leker, slutar ej trots förarpåverkan
           

Passivitet vid retning

1

2

3

4

5

6a
Intresse
Engageras inte av figuranten Kontroll, avbrott förekommer Intresserad, följer utan avbrott Intresserad. Vill iväg, enstaka startförsök Intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök
6b
Ljud
Tyst Enstaka gnäll/pip Upprepade gnäll/pip Enstaka skall/skrik Upprepade skall/skrik
           

Sök

1

2

3

4

5

7a
Uthållighet/tid
Startar ej/avbryter Är aktiv mindre än 1 minut Är aktiv mindre än 2 minuter Är aktiv mindre än 3 minuter Är aktiv mer än 3 minuter
7b
Marktäckning
Startar ej/avbryter Täcker 1 kvadrant Täcker av 2 kvadranter Täcker av 3 kvadranter Täcker av hela området7täcker mer än hela området
7c
Fart
Startar ej/avbryter Växlar mellan skritt och trav Arbetar huvudsakligen i trav Växlar mellan trav och galopp Arbetar huvudsakligen i galopp
7d
Engagemang
Startar ej/ej aktiv Aktiv med flera avbrott Aktiv med några avbrott Aktiv med något avbrott Aktiv utan avbrott
7e
Kontakt förare
Ingen kontakt Enstaka kontakttagande Några kontakttagande 4-6 kontakttagande Mer än 6 kontakttaganden
           

Lådan

1

2

3

4

5

8a
Respekt
Visar ingen respekt Visar enstaka snabbt övergående respekt Visar återkommande respekt återupptar arbetet direkt Visar respekt, avbryter arbetet Går ej fram till föremålet.
8b
Engagemang
Försöker inte/ej aktiv Aktiv med flera avbrott Aktiv med några avbrott Aktiv med något avbrott Aktiv utan avbrott
8c
Uthållighet/tid
Försöker inte Försöker under mindre del av tiden Försöker under halva/knappt halva tiden Försöker under mer än halva tiden Försöker under hela tiden/nästan hela tiden
8d
Fysiska försök
Inga fysiska försök Något/några fysiskt försök under mindre del av tiden Fysiska försök under halva/knappt halva tiden Fysiska försök under mer än halva tiden Fysiska försök under hela/nästan hela tiden
8e
Kontakt förare
Ingen kontakt Enstaka kontakttagande Några kontakttaganden 4-6 kontakttagande Mer än 6 kontakttaganden
           

Viltintresse

1

2

3

4

5

9a
Gripande
Griper ej/visar inget intresse eller undviker kontakt med vilt Griper efter stor förarpåverkan Griper efter någon förarpåverkan Griper med tidsfördröjning Griper direkt
9b
Gripande/omtag
Griper ej Griper utan omtag Enstaka omtag Tar omtag flera gånger Tar omtag, påbörjar ej bärande
9c
Grepp
Griper ej Löst grepp, tappar apporten vid upprepade tillfällen Löst grepp, tappar apporten vid enstaka tillfälle Fast grepp - Orörligt grepp Oroligt grepp
           

Passivitet

1

2

3

4

5

10a
Aktivitet
Står, sitter eller ligger, iakttar omgivningen. Enstaka korta aktivitetshöjningar Är aktiv. Aktivitet avtar efter hand Är aktiv. Aktivitet ökar efter hand Hög aktivitet hela tiden
10b
Ljud
Tyst Enstaka gnäll/pip Upprepade gnäll/pip Enstaka skall/skrik Upprepade skall/skrik
           

Skott

1

2

3

4

5

11a
Intresse
Kontroll - ingen aktivitetshöjning Kontroll - kort aktivitetshöjning, återgår snabbt till passivitet. Förhöjd aktivitet. Återgår efter tidsfördröjning till passivitet Förhöjd aktivitet. - tramp - pip - gnäll. Återgår efter tidsfördröjning till pasivitet. Förhöjd aktivitet. Tramp - pip - gnäll. Kan ej återgå till passivitet
11b
Rädsla
Ingen rädsla Kontroll vid flera skott Oro som avtar Ökad oro Flykt