Resultat 2007 Resultat 2008 Resultat 2009 Resultat 2010 Resultat 2011 Resultat 2012
Resultat 2013 Resultat 2014 Resultat 2015 Resultat 2016 Resultat 2018  
2019

Allis och jag fick Flitpris
V:a Medelpads BK
för 2018 års lydnadstävlingar